Пошук

Опубліковано 16 том видавничої серії “Київське християнство” про Віленський василіянський Святотроїцький монастир

Опубліковано 16 том видавничої серії “Київське християнство” про Віленський василіянський Святотроїцький монастир

У серії «Київське християнство» (том 16) Видавництва УКУ опубліковано 2-ге, виправлене і доповнене видання колективної монографії «На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі». Ошатна книга обсягом 912 сторінок є результатом спільного міжнародного дослідницького проекту Історичного факультету Вільнюського та Гуманітарного факультету Українського католицького університетів „Православні та унійні спільноти у Великому князівстві Литовському: історія, культура, памʼять”, що реалізовувався впродовж 2015-2018 років.

Колективна монографія 10 литовських й 12 українських дослідників пропонує новий інклюзивний підхід до інтерпретації спільної культурної спадщини обох народів на прикладі однієї з найдавніших релігійних інституцій у столиці ВКЛ – спочатку православного, а від XVII ст. унійного монастиря Пресв. Трійці. Аж до середини XIX ст. спільнота ченців східного обряду і створені нею інституції були місцем зустрічілитовського Заходу та руського (українсько-білоруського) Сходу, а також духовним центром Василіянського чину і всієї Київської митрополії.

У порівнянні з першою публікацією 2017 р., друге видання монографії  додатково містить новий розділ – „Документальна спадщина василіян”, з надзвичайною вартісною підбіркою джерел з історії Святотроїцької церкви та чоловічої й жіночої василіянських обителей XVIII – першої чверті XIX ст. (інвентарні описи рухомого і нерухомого майна 1701–1774 рр. та протоколи протоігуменських візитацій 1737–1821 рр.).

Цією монографією УКУ долучається до публічної репрезентації спільної для регіону Центрально-Східної Європи історико-культурної спадщини багатонаціонального ВКЛ та поліконфесійної Київської митрополії словʼянсько-візантійського обряду. Це унікальне і для Литви, і для України видання не тільки матиме велике значення для богословів і гуманітаріїв наших країн, але й сприятиме зміцненню духовних, інтелектуальних і культурних взаємозвʼязків між литовцями та українцями.

Related posts